Kontakt Övriga uppdrag Utredning/Projektledning Konferenser Studieresor Utbildningar Kompetensutveckling Startsida

 

Kompetensutveckling

Detta område ligger mig varmt om hjärtat. Jag har själv vidareutbildat mig både på Konstakademins Arkitektskola och Nordplan och ser detta som ovärderliga inslag i utvecklingen av min yrkesroll. Och jag har blivit alltmer övertygad om att medarbetarnas kunskap och kompetens är kunskapsföretagets starkaste konkurrensmedel.

Att arbeta med andra personers kompetensutveckling är ett ansvarsfyllt uppdrag. Man måste ju själv ligga ”steget före” och kunna avläsa vad som sker i samhället, inom branschen och sektorn. Det är ett krävande - men mycket inspirerande - arbetsområde.

Kunskap kan förmedlas på många olika sätt. Det kan handla om korta kurser, seminarier, workshops, längre strategiska utbildningar eller studieresor. Oftast innehåller, åtminstone de längre kompetensutvecklingsprojekten, inledande faser av utredningskaraktär.

Länkar
Hannes CV

Läs mer
Utbildningar
Studieresor
Konferenser