Kontakt Övriga uppdrag Utredning/Projektledning Konferenser Studieresor Utbildningar Kompetensutveckling Startsida

 

Konferenser

Att arbeta med konferenser är väldigt intensivt och lärorikt. Ofta måste man börja väldigt brett och relativt förutsättningslöst för att hitta rätt fokus. Genom åren har jag svarat för ett stort antal konferenser av mycket olika karaktär.

Jag var projektledare för Bygg- och Fastighetssektorns Riksstämmor 1997 och 1998 - en stor satsning för att få till stånd möten mellan byggforskare och sektorns praktiker. Då Sverige hade EU-ordförandeskapet fick jag uppdraget som projektledare för Kulturdepartementets internationella arkitekturseminarium Children - Identity - Architecture. Ett otroligt spännande programarbete med kontakter i hela Europas arkitekturbyråkrati och forskarvärld. Roligt och smickrande var det förstås att få ett motsvarande uppdrag under Sveriges andra ordförandeksap - som extern projektledare för Arkitekturumuseets internationella konferens Building bridges Crossing borders. Jag utarbetade och ledde två seminarier kring samverkans- och byggprocessfrågor för Boverket - det ena under de sk Plan & Byggdagarna i Karlskrona. Jag medverkade under designåret 2005 till idéutveckling kring och planering för konferensen Design i det industrialiserade byggandet för Vinnova, Sv Skogsindustrier och Arkus. Under flera år arbetade jag med Vägverkets årliga höstkonferenser. Då den nya PBL introducerades 2010-2011 planerade och ledde jag flera konferenser för BFAB med information om den nya lagen.

I flera av de konferenser jag anordnat har jag också varit moderator eller samtalsledare. Men jag har också medverkat som helt ”fristående” moderator vid olika branschevenemang. Jag har lett ett debattforum på en HSB-riksdag, en paneldebatt om tillgänglighet på Läckö Slotts Borggård för Fastighetsverket, en debattkväll om Restaureringsideologiernas död för Konsthögskolans restaureringslinje samt en Tillgänglighetskonferens på uppdrag av Boverket och Sveriges Arkitekter. Jag har också medverkat i ett antal paneldebatter.