Kontakt Övriga uppdrag Utredning/Projektledning Konferenser Studieresor Utbildningar Kompetensutveckling Startsida

 

Studieresor

Studieresor har alltid varit viktiga inslag i arkitekternas kompetensutveckling. De ger vidgade vyer, nya perspektiv och kunskaper samt nya nätverk. För att ge gott utbyte måste studieresan givetvis ha ett klart uttalat syfte och planeras omsorgsfullt. Det roliga är, att även andra aktörer inom byggsektorn fått upp ögonen för denna intensiva och matnyttiga form för kunskapsinhämtning. Här, liksom i alla former av kompetensutveckling, kan det ofta ge ökat utbyte om studiegruppen är tvärfackligt sammansatt.

Jag gillar att resa - och jag gillar studieresor. Jag har haft förmånen att planera och leda en tvåveckors studieresa för arkitekter, konstruktörer och byggherrar till USA och Schweiz/Österrike för att studera träbyggande och träarkitektur. Inom ramen för Arkitektnätverket för Träbyggande svarade jag för flera studieresor: till Schweiz/ Österrike, Helsingfors omnejd och runt Bottenviken – från Umeå till Uleåborg. För Näringsdepartementet/Svenska Träbyggnadskansliet har jag ordnat en studieresa till ”träregionen” Skellefteå - Luleå - Piteå.

Under de två år kring millennieskiftet jag bodde i Köpenhamn ordnade jag ett 10-tal kortare studiebesök med helt olika riktning för olika uppdragsgivare. Min fortsatta kontakt med ”det danska” har lett till att jag även efter min återflytt till Sverige har kunnat hjälpa företag med kontakter i Köpenhamnsregionen. I mitt nuvarande uppdrag på Arkitekturmuseets vänner fortsätter jag denna verksamhet i form av planering och genomförande av studiebesök samt längre och kortares studieresor för arkitekter och arkitekturintresserade.