Kontakt Övriga uppdrag Utredning/Projektledning Konferenser Studieresor Utbildningar Kompetensutveckling Startsida

 

Utbildningar

Mitt första stora konsultuppdrag, och det som gjorde att jag kastade mig loss från min anställning i bostadsdepartementet, var att bygga upp ett företag för fortbildning av arkitekter, ArkFort AB. Då fyra av de arkitektorganisationer som tagit initiativ till ArkFort 2012 bildade Sveriges Arkitekter tog man själv hand om medlemmarnas fortbildningsverksamhet. Sedan ArkFort-tiden har jag haft ett nära samarbete med BFAB. Ett samarbete som fungerar än i dag.

För Statens Fastighetsverk har jag utvecklat en endagskurs om Tillgänglighet till byggnader och verksamheter. Utbildningen var ett led i verkets ambitiösa tillgänglighetsarbete. Samtliga drygt 300 medarbetare gick denna utbildning 2003-2004. Det var ett utomordentligt roligt uppdrag att, tillsammans med företrädare för verket, utarbeta kursprogrammet och medverka i dess genomförande. En motsvarande kursdag, men med något annan inriktning, genomfördes därefter för Riksantikvarieämbetets chefsgrupp.

Jag har också planerat och genomfört längre utbildningar. Denna verksamhet inleddes med två arbetsmarknadsutbildningar för arbetslösa arkitekter: Kommunal planering (12 veckor) och Totalåtagande i små projekt (20 veckor). Inspirerad av dessa erfarenheter föddes idén om och modet att göra längre utbildningar även för yrkesverksamma. Med finansiellt stöd från Vägverket planerades och genomfördes således en 20-poängs vidareutbildning, Vackrare Väg, för arkitekter, landskapsarkitekter och Vägverkets projektledare. För det fick jag Trafikpriset 2001 för mina insatser för god vägarkitektur - något jag är väldigt stolt och glad över.