Kontakt Övriga uppdrag Utredning/Projektledning Konferenser Studieresor Utbildningar Kompetensutveckling Startsida

 

Övriga uppdrag

Eftersom jag verkat länge i branschen, har ett stort nätverk och funnits på relativt många synliga arenor har jag under åren fått flera typer av ”förtroendeuppdrag” - något jag är både glad och stolt över.

Ett oerhört roligt, intensiv, lärorikt och ansvarsfullt uppdrag är att medverka i juryarbeten. Juryarbetet är en pedagogisk process, ett pågående seminarium. Man tvingas formulera sina ståndpunkter, argumentera för dem och vara öppen för andra aspekter än de egna. Jag har genom åren medverkat som sekreterare/skribent eller jurymedlem i ett antal tävlingar; Europan 2-4, Trähus 2001 i anslutning till Bo01, Träpriset 2004 och Byggindustrins tävling Årets byggen åren 2003-2005.

Inför och under Arkitekturåret tillsatte Vägverket en programgrupp, i vilken jag ingick. Sedan jag slutade med den löpande verksamheten med Europan, satt jag under ett antal år som styrelseledamot i den Svenska Europankommittén. Under åren med intensivt arbete på träbyggnadsområdet satt jag med i en referensgrupp med koppling till Vinnovas Träbyggnadsprogram och i en sk Plattformsgrupp under Föreningen Svenskt Trä. Under perioden 2004-2006 var jag ledamot i styrelsen för arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström AB - ett hedersamt, spännande och lärorikt uppdrag! Från nyåret 2007 är jag också ordförande i styrelsen för Mariamålarna, en intresseförening för (amatör)målare som har gemensam ateljé i Mariahissen.

Jag tycker om att skriva. Jag har sedan 2000 skrivit krönikor var fjärde vecka i tidningen Byggindustrin. I länkarna nedan finns de samlade årsvis i form av de Nyårshälsningar jag gett ut. Jag har också skrivit ett flertal ledare och artiklar i tidskriften Träinformation, i vars redaktionsnämnd jag också ingår.

Jag har skrivit ett kapitel i boken kapitlet Ensamhetens pris - mötets värde som gavs ut 2008 av SNS Förlag och har författat några avsnitt i Träguiden, den digitala trähandboken. Jag har också medverkat med olika insatser i Arkusboken Bostaden och Kunskapen - en antologi om bostadsfrågan, boendeforskning och bostadsutveckling under de senaste 20 åren från 2007.

Genom åren har jag skrivit eller stått som redaktör för ett antal skrifter, dokumentationer från konferenser, forskningsansökningar och rapporter i olika bygg- och fastighetsanknutna ämnen. Och, eftersom jag talar danska, har jag genom åren översatt ett antal fackartiklar mm från danska till svenska.

Länkar
Träguiden
Vertical street
Bostaden och Kunskapen
Hannes CV

Krönika 2012
Krönika 2011
Krönika 2010
Krönika 2009
Krönika 2008
Krönika 2007
Krönika 2006
Krönika 2005
Krönika 2004
Krönika 2003
Krönika 2002
Krönika 2001
Krönika 2000