Kontakt Övriga uppdrag Utredning/Projektledning Konferenser Studieresor Utbildningar Kompetensutveckling Startsida

 

Välkommen!

Jag är arkitekt och har i 25 år arbetat som egen företagare i HWL Arkitekt AB med aktuella frågor inom arkitektur-, bygg- och fastighetssektorn. I backspegeln tycker jag mig kunna urskilja några linjer i min till synes ganska disparata ”uppdragskatalog”. Jag ser att jag i allt väsentligt har arbetat med utvecklingsarbete och som förmedlare av kunskap i gränszonen mellan forskning/utveckling och mer praktisk verksamhet, i olika former för kompetensutveckling. Jag arbetar mycket med utåtriktad verksamhet och med ord - skrivna och talade - som mitt främsta verktyg.

Jag är nyfikenhets- och luststyrd - det ska vara utmanande, utvecklande och roligt att jobba! Otroligt spännande är att vara med tidigt i ett uppdrag - att formulera projektet. Särskilt roligt och stimulerande är det att arbeta i - eller leda - team med olika kompetenser. Jag är gärna med och styr upp från ”ax till limpa”, från idé till genomförande, vare sig det är en skrift, en konferens, en studieresa eller ett utbildningsprojekt. Men jag gillar också tempoväxlingar och pendlingen mellan större och mer tidskrävande projekt och de små, korta uppdragen.

Jag har arbetat med många olika uppdragsgivare från näringslivet, myndigheter och organisationer. Till min stora glädje är många av dem återkommande, vilket jag ser som ett tecken på att samarbetet fungerat väl.

Välkommen att titta på mina sidor där jag presenterar vad jag gjort och gör inom olika verksamhetsområden.

Länkar
Hannes CV
HWL kunder